WZZ SIERPIEŃ 80

General Motors Manufacturing Poland Gliwice

Get Adobe Flash player

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Czy dyrekcja, zamiast dokładnie wyjaśnić sprawę, zamiecie ją pod dywan? Chodzi o konflikt pracownicy GMMP – dyrekcja. Po masówkach większość pracowników, jak mówią, została zastraszona pismem, z którego wynikało, że udział w zwołanych na terenie fabryki „masówkach informacyjnych”, czy tez innych akcjach o charakterze protestacyjnym, jest prawnie niedozwolony, tym samym dyrekcja chciała ukryć fakt, że na zakładzie dzieje się źle, a wręcz pokazać, że panuje sielanka.

Tymczasem okazuje się, że w Polsce nadal obowiązuje prawo gwarantujące wolność zgromadzeń i działania związków zawodowych i to czy podoba się to naszej dyrekcji czy nie, nie ma to najmniejszego znaczenia.

Jak głosi preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

„pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jako prawa podstawowe dla państwa”.

Art. 57 Konstytucji. „Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.

Art. 59. „Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców.”

Celem planowanych zgromadzeń było zaprotestowanie przeciwko nie podjęciu przez pracodawcę niezwłocznie rokowań w celu rozwiązania sporu zbiorowego zgłoszonego 31 stycznia br. oraz zawartych w nim 25 postulatów dotyczących poprawy warunków pracy i płacy w drodze porozumienia, które zadowoliłoby załogę, GMMP i zostało przez nią przyjęte. Takie działanie, bowiem określa Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (skądinąd cel sam w sobie był znacznie lepszy, niż podpisywanie przez zarząd porozumień o których my pracownicy nic nie wiemy poza tym, że jest to skok na naszą kasę przymusowo zapieprzoną do 2014 r.). Jednakże zdaniem dyrekcji GMMP wyłącznym celem zgromadzeń była chęć spowodowania olbrzymich utrudnień ulicznych i stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa dla uczestników tj. gości udających się do zakładu w celach biznesowych, zdestabilizowanie pracy oraz porządku obowiązującego na terenie zakładu który gwarantuje prawidłowe jej funkcjonowanie, zarazem samo przychodzenie na takie masówki – zdaniem Dyrektora Działu Personalnego Jacka Żarnowieckiego, gdyż to on podpisał się pod pismem – nawet w ramach prawa o zgromadzeniach, stanowiło zachowanie jak najbardziej nielegalne. W związku z tym dyrekcja postanowiła zabronić takich zgromadzeń stawiając się nie po raz pierwszy zresztą ponad prawem obowiązującym w naszym kraju.

My natomiast zwracamy uwagę na fakt, iż normą nadrzędną nad ustawą prawo o zgromadzeniach jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – ta zaś przyznaje każdemu wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Skoro więc Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80”, jako organizator, dopełniła ciążących na niej wymogów związanych ze zgłoszeniem planowanych zgromadzeń i powiadomiła odpowiednie instytucje (Prezydent Miasta Gliwice-Wydział spraw Obywatelskich, Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji, Dyrekcja GMMP) to zarząd miał obowiązek wykazać konkretne zagrożenia wynikające z ich organizacji, nie zaś ograniczać się do przypuszczeń.

Tymczasem dyrekcja General Motors Manufacturing Poland Gliwice z góry założyła, iż celem „masówek informacyjnych” jest cel sparaliżowanie zakładu, podczas gdy w zgłoszeniu organizatorzy wyraźnie napisali, iż celem jest przekazanie informacji pracownikom GMMP.

Działanie takie nie tylko naszym zdaniem jest całkowicie bezprawne, albowiem Zarząd GMMP „nie ma uprawnień, aby oceniać podane w zgłoszeniu cele, którym ma służyć zgromadzenie, jako działania nieznajdujące umocowania w przepisach obowiązującego prawa, które są nielegalne i na tej podstawie odmawiać udzielenia zgody, gdyż taka ocena godzi wprost w istotę konstytucyjnie gwarantowanej wolności i prawa politycznego do organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach”.

Reasumując:  korzystanie z praw i wolności nadanych nam konstytucją nie może być interpretowane, jako złamanie prawa.

Ważnym argumentem jest także to, iż priorytetem jest konstytucyjna wolność manifestowania swoich poglądów, zaś dopiero w następnej kolejności należy odnosić się do praw i wolności innych osób.

Naszym zdaniem przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio i odmawianie pracownikom prawa do przysługujących im uprawnień jest nie na miejscu łagodnie mówiąc.

Zważając na działania dyrekcji GMMP, jakie zostały poczynione w dniu 10 maja 2011r., tj.

>> zastraszanie pracowników poprzez informowanie o nielegalności „Masówek informacyjnych”;

>> straszenie wyciąganiem konsekwencji służbowych co do pracowników uczestniczących w wspomnianym zgromadzeniu, do zwolnienia pracownika włącznie;

>> Blokowanie bram wejściowych w celu uniemożliwienia pracownikom, a przede wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej korzystania z Konstytucyjnie zagwarantowanych praw;

zasługują na krytykę i nie ma na nie logicznego uzasadnienia.

Powyższe działania przypominają wytyczne z niechlubnej i minionej już epoki socjalizmu radzieckiego, tak trafnie sparodiowane w filmach Barei. Przyznać należy, że takim postępowaniem dyrekcji GMMP ocieramy się jedynie o kabaret, a działania takie na pewno nie przynoszą chluby zarządowi nie tylko GMMP Gliwice, ale i całemu Opel/Vauxhall.

Pozostając w przekonaniu, że pracodawca zrozumiał powyższe pismo wnosimy o przeproszenie wszystkich pracowników General Motors Manufacturing Poland Gliwice za zaistniałą sytuacje, oraz do zapoznania się , czym jest wolność słowa i dlaczego jest ona najważniejsza.